ZieliƄski, W. (2005). Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 11-23. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.02