Jurga, E. (2005). Ograniczenia niezależności w układzie dziennikarz – redaktor naczelny – wydawca (właściciel) w prasie lokalnej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 59-70. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.05