Wasilewski, K. (2005). Ireneusz Topolski, SiƂa militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 169-170. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.13