Rachwał, M. (2005). Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 145-159. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.10