Jarosz, A. (2005). Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 260-264. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.18