Paradowski, R. (2007). Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy. Przyczynek do problemu debaty i konstruowania obiektywności. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5-16. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.01