Kałążna, K. (2007). Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczywistość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 73-99. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.06