Zawiszewska, A. (2007). Literatura kobiet w latach 1918-1939 z perspektywy feministycznej. Rekonesans. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 173-192. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.11