Jarosz, A. (2007). Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 223–226. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.14