Grochowski, R. (2007). Maria Jarosz, Polska. Ale jaka?. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 226-230. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.15