Szymczyński, T. R. (2007). Droga Austrii do członkostwa w Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 61–94. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.04