Stankiewicz, W. (2007). Konsekwencje zmian polityczno-ekonomicznych w Rosji po upadku komunizmu. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 95-118. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.05