Karbowska, M. (2007). Dlaczego Francuzi odrzucili Europejski Traktat Konstytucyjny?. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 7-21. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.1.01