Paradowski, R. (2007). Europa między demokracją i zaściankiem. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-13. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.2.01