Grochowski, R. (2007). Etyczne doktryny Kościoła i ich sprzeniewierzenie w mediach. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 123–132. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.2.08