Hordecki, B. (2008). Augustianizm Benedykta XVI a oddolna nauka społeczna Kościoła. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 49-60. https://doi.org/10.14746/ssp.2008.1.02