Potyrała, A. (2008). Polska polityka azylowa. Ujęcie prawno-instytucjonalne. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 27-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2008.2.02