Olbromski, C. J. (2009). Teoretyczne i praktyczne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych modelu deliberatywnego w Europie Środkowej na przełomie XX i XXI w. – uwagi in statu nascendi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 37-48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9336