Skrzypczak, J. (2009). Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 49–70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9338