Sobczak, J. (2009). Orientacja seksualna jako prawo człowieka. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 71–90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9339