Stankiewicz, W. (2009). Geneza postawy antykapitalistycznej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 111-136. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9341