Strzelczyk, K. (2009). Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 245-272. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9435