Lebiotkowski, A. (2009). Wpływ mediów na kształtowanie postaw politycznych młodzieży (wyniki badań). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 273–292. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9436