Kamińska, A. (2009). Koncepcja ustroju państwa w dokumentach Vaticanum Secundum. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 339-356. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9476