Król, U. (2009). Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. Ewy Polak i Joanny Leskiej-Ślęzak, Pelplin 2007. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 390-391. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9480