Lisek, M. (2009). Maciej Giertych, European Values, Bruxells 2007. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), 391–394. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9481