Skrzypczak, J. (2009). Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 93-104. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.06