Sobczak, W. (2009). Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 105-124. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.07