Wandowicz, K. (2009). Demokracja a religia w świetle klasycznych teorii umowy społecznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 201-234. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.11