Sobczak, J. (2007). Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 43-119. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.1.04