Lesiewicz, E. (2009). Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 53-68. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.4.04