Balcerek, M. (2010). Samorząd gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w RFN w latach 1949–1963. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 117–134. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.2.09