Narożna, D., & Nowak, K. E. (2017). Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 121–136. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7