Kraƛ, I. (2017). Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 137-154. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.8