Barabasz, A. (2017). Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 171-196. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.10