Suchowiejko, W. (2017). Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 235–254. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13