Ossowski, S. (2007). Jan Paweł II a demokracja. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 122-134. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.1.05