Potyrała, A. (2010). Unia Europejska wobec nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji i Osetii Południowej). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 15-36. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.02