Potyrała, A. (2010). Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 27-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.02