Cisak, W. (2010). Emocjonalne i racjonalne aspekty ukraiƄskich tendencji eurointegracji. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 105-112. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.05