WRÓBLEWSKI, W. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 3, p. 217-223, 15 wrz. 2010.