REWIZORSKI, M. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 1, p. 45-64, 15 mar. 2011.