KOPYS, T. Polityka obrony mniejszości narodowych i polityka zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra w stosunkach węgiersko-słowackich i węgiersko-rumuńskich. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 1, p. 175-192, 15 mar. 2012.