ŻYROMSKI, M. Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 3, p. 7-26, 15 wrz. 2012.