WOJNOWSKA-RADZIƃSKA, J. Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 4, p. 37-52, 15 grudz. 2013.