KOLB, E. Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, t. VIII, red. T. Bodio; Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne,t.IX, red. T. Bodio. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 4, p. 243-253, 15 grudz. 2014.