BAYMOLDA, D. Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 4, p. 159-166, 15 grudz. 2014.