FEJA-PASZKIEWICZ, A. Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 1, p. 192-207, 29 maj 2019.