JANICKI, T. Ziemia uprawna i ludzie jako podstawowe zasoby II Rzeczpospolitej w koncepcjach polskich agrarystów (1931–1946). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 29-46, 28 cze. 2019.