CZACHOR, R. Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, [S. l.], n. 3, p. 218–221, 2019. DOI: 10.14746/ssp.2019.3.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/19870. Acesso em: 8 luty. 2023.